Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 -------------------------------------------- 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Åpner opp for organisert trening i Søreide IL

Publisert: 12.02.2021

Oppdaterte retningslinjer for smittevern legger til rette for at vi fra og med førstkommende mandag kan ta opp igjen organisert trening for alle under 20 år.


Les mer

Påmelding til digitalt Årsmøte i Søreide IL

Publisert: 12.02.2021

I år arrangeres årsmøtet i Søreide IL digitalt (Teams) grunnet koronasituasjonen.

Dato for møtet er 15. mars 2021 kl 19:00

Alle som ønsker å delta må melde seg på via iSonen, følge denne linken:

iSonen | Digitalt årsmøte 2021 i Søreide IL

Alle medlemmer over 15 år som har betalt kontingent (kr 100,-) i 2020 har stemmerett. For de som ikke allerede har betalt kontingent, kan den eventuelt betales innen 1 måned før årsmøtet. Man får dermed mulighet til å avgi stemme på Årsmøtet.


Valgkomiteens arbeid frem mot Årsmøtet

Publisert: 22.01.2021

15.mars er det årsmøte i Søreide IL og valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeide.

Les mer

Søreidehallen åpner for trening fra 20. januar

Publisert: 18.01.2021

Nye nasjonale regler og anbefalinger tillater at vi kan starte opp med treninger i Søreidehallen for alle under 20 år fra og med onsdag 20. januar. Utøvere over 20 år kan fremdeles ikke trene innendørs. Kamper, cuper ol. må fortsatt utsettes.
 
"Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De er også unntatt fra anbefalingen om én meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand."
 
Smittevernregler for Bergen

Klubbmesterskap i Fifa/efotball

Publisert: 13.10.2020

Klubbmesterskap vil bli gjennomført i perioden fra 26.oktober til 11.
november. Det vil bli bli spilt 1v1 spiller og turneringen kvalifiserer
til Kretsmesterskap som er 1 runde av NM i efotball.

 

 

 

 

 

 

Les mer om arrangementet og hvordan du melder deg på her


Les mer

COVID 19 - SMITTESPORING

Publisert: 26.08.2020

Vi i Søreide IL ønsker at alle som er tilstede på våre arrangementer som tilskuer eller foresatt skal være trygge.
Om det av smittevernhensyn er nødvendig å få varslet de som har vært på våre arrangementer i etterkant, må vi vite hvem de er. Alle arrangementer skal derfor ha kampverter som sørger for at alle tilstedeværende fyller ut et enkelt skjema. Link til skjemaet finner du under.

Les mer

28 nye fotballdommere!

Publisert: 25.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var stor interesse for høstens klubbdommerkurs for fotballen. Hele 28 ny klubbdommere er klar til å dømme sine første kamper barnefotballen.


Les mer

Fotballstart høsten 2020

Publisert: 20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart for fotballen er nå satt til tirsdag 1. september kl. 16.30 på nedre bane på den gamle skoletomten (innkjøring v/ Kiwi).


Les mer

Oppstart lagidretter høsten 2020

Publisert: 19.08.2020

Søreide IL er et foreldredrevet idrettslag stiftet i 2007. Innen lagidrett har vi tilbud for barn, ungdom og voksne i fotball, håndball og innebandy.
Vanligvis har vi felles oppstart for lagidrettene slik at barna kan prøve alle tre før de melder seg på en eller flere aktiviteter. Grunnet koronasituasjonen må vi begrense antall personer som er tilstede og de ulike grenene vil derfor ha ulike oppstartdager.

Les mer

Møtereferat publiseres på hjemmesiden

Publisert: 17.08.2020

Møtereferater fra styremøter og eventuelt andre møter i Søreide IL vil nå bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden. Se under menyavalget "Møteprotokoller"


Fotballbane på Esso-tomten

Publisert: 24.06.2020

Nå har vi endelig fått håndfast informasjon fra Bymiljøetaten på når vi
kan forvente å spille fotball på Esso-tomten i Søreide sentrum.

Les mer om planene og se tegninger i denne saken!


Les mer

Årsmøte i Søreide IL 2020

Publisert: 19.06.2020

25 mai ble det arrangert årsmøte i Søreide IL. For første gang siden klubben ble stiftet foregikk dette digitalt (i Teams) på bakgrunn av koronasituasjonen.

Her finner du protokoll fra årsmøtet og viktige vedtak rundt treningsavgift.

 


Les mer

Nå åpner Søreidehallen for trening

Publisert: 19.05.2020

Fra 19 mai åpner Søreidehallen for trening. Hallen åpnes med restriksjoner som alle må etterfølge. Det er veldig viktig at smittevern ivaretas for å hindre spredning av virus. Klikk på "Les mer" for å se hvilke restriksjoner som gjelder og for fordeling av treningstider i hallen.


Les mer

Påmelding til digitalt årsmøte 25. mai kl 18:00

Publisert: 11.05.2020

Viser til tidligere annonsert innkalling til digitalt årsmøte. Vi ber om at de som ønsker å delta på digitalt årsmøte melder seg på via vedlagt link

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet.

Styret har ikke mottatt saker til årsmøtet. Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

I forbindelse med godkjenning av budsjett for 2021 vil Styret fremme forslag til årsmøtet om at treningsavgiften for 2020 reduseres tilsvarende den perioden det ikke er et fullverdig kamp og treningstilbud som følge av Koronasituasjonen.


Innkalling til digitalt årsmøte

Publisert: 23.04.2020

Det innkalles til årsmøte for Søreide Idrettslag mandag 25.mai kl. 18:00.

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, link til påmelding og informasjon om hvordan dette gjøres blir sendt ut 14 dager før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter er tilgjengelig på idrettslagets internettside.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøtet.


Fotballbaner - nye retningslinjer

Publisert: 25.03.2020

Bergen Kommune har i dag innført nye retningslinjer for bruk av kommunale fotballbaner. Det medfører at også vi i Søreide IL må rette oss etter disse.


Les mer

Egentrening og lisens

Publisert: 23.03.2020

Forsikringsordningene gjelder ved egentrening!

Det er fremdeles høyst usikkert når vi kan komme tilbake til organisert trening i idrettslaget. Vi ønsker derfor å dele noen lenker til særforbundene sine sider for tips til øvelser for egentrening. I den situasjonen vi er oppe i har alle våre særforbund informert om at forsikringene som normalt kun gjelder i forbindelse med organisert aktivitet nå også gjelder for egentrening.

 

 

Les mer

Ingen frilek i grupper

Publisert: 14.03.2020

Det har blitt en brå stopp i organisert idrett i landet vårt og i den forbindelse ligger spilleflatene og frister til uorganisert aktivitet.

Det er nå viktig at vi i Søreide IL sammen sørger for at vi etterlever intensjonene myndighetene våre har med slike drastiske tiltak.

Det er rapportert om at et relativt stort antall har vært i aktivitet på noen av banene våre i dag. FHI anbefaler at frilek i grupper skal unngåes og begrenses til 2-3 personer sammen. Vi oppfordrer foreldrene i klubben til å viderebringe denne informasjon til sine barn.

Forhåpentligvis vil god etterlevelse sørge for at vi alle kan komme raskere tilbake i normal aktivitet.


All trening og kamper for fotballen er midlertidig avlyst

Publisert: 12.03.2020

All breddeaktivitet stoppes ut april.

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.


Årsmøtet i Søreide IL utsettes på ubestemt tid

Publisert: 12.03.2020

Norges Idrettsforbund har endret fristen for gjennomføring av årsmøte er utsatt til 15. juni. Basert på dette utsettes årsmøtet til Søreide IL til den pågående situasjonen med koronaviruset er under kontroll.

Det vil bli kalt inn til nytt møte med minimum 1 ukes varsel. Saksliste og underlag til årsmøte er tilgjengelig på vår hjemmeside.


Pantedugnad på vent inntil videre

Publisert: 11.03.2020

Søreide IL har i samråd med Avinor besluttet å sette pantedugnaden på Flesland på vent inntil videre. Bakgrunnen er smittesituasjionen knyttet til koronaviruset og en potensiell smitterisiko i restavfall og på flasker.

Dugnadsansvarlige må derfor avlyse all henting av flasker til vi får en ny vurdering av situasjonen.


Tiltak i forbindelse med koronavirus

Publisert: 11.03.2020

Trening og arrangementer i Søreidehallen stoppes midlertidig.

Som en konsekvens av den økte smittefaren og Håndballforbundet sin beslutning om å avlyse alle kamper ut sesongen har styret i Søreide IL vedtatt at all trening i Søreidehallen kanselleres. Dette gjelder for håndball, innebandy og minitrim.Vedtaket varer til myndigheter og særforbund anbefaler at aktivitetene kan starte opp igjen.

 

Utetrening for fotball vil fortsette inntil videre. Dette kan endres på kort varsel. Se mer informasjon om føringer for fotball ved å klikke "Les mer".

 

Søreide følger til enhver tid Folkehelseinstituttet (FHI) og Bergen Kommune sine anbefalinger for restriksjoner i.f.m korona-viruset. Kommunen presiserer at der hvor FHI gir anbefalinger definerer kommunen det som pålegg. Som klubb følger vi kommunens pålegg. I tillegg overvåker vi særforbundenes anbefalinger.

Det er lagt klare pålegg i hvordan arrangementer skal gjennomføres hvor det er begrensinger på antall som kan delta. Det er satt til maks 500 stk. På treninger er det pr.d.d ikke lagt restriksjoner, men vi velger allikevel å avlyse innetreninger nå.

Hver dag gjennomfører kommunen statusmøter kl 09.30 hvor påfølgende føringer publiseres og iverksettes. Her vil vi som idrettslag følge utviklingen og etterleve evt. pålegg som blir gitt.
 

 

Vi holder dere oppdatert fortløpende. Vi presiserer at tiltak kan komme fort og må etterleves fortløpende. Vi varsler via hjemmeside/Facebook.

 


Les mer

Saksliste og saksdokumentasjon årsmøtet 2020

Publisert: 09.03.2020

Vi minner om årsmøte i Søreide IL mandag 16. mars kl. 19:00 i Ungdomshuset.  Vi oppfordrer medlemmer og aktive til å stille på årsmøtet. Alle registrerte medlemmer fra og med fylte 15 år har stemmerett. Trenere og lagledere som ikke er medlemmer i klubben er også velkommen.

Klikk "Les mer" for å åpne saksliste og saksdokumenter til årsmøtet.

Sees på mandag!

Sportslig hilsen,
Styret


Les mer

Innkalling til årsmøte - 16 mars

Publisert: 16.02.2020

Det innkalles til årsmøte for Søreide Idrettslag i Ungdomshuset mandag 16.mars kl. 19:00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside én uke før årsmøtet.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøte.


Sport Norge Medlem app

Publisert: 12.02.2020

SportNorge lanserer app for handel i deres butikker til alle medlemmer av Søreide IL.

Når du bruker appen får du medlemsfordeler som -15% på ordinære varer og -20% på klubbkolleksjonen vår fra Puma. Samtidig tjener Søreide IL penger på alt du handler gjennom kick-back avtalen vi har med SportNorge. Enkel medlemshandel som både du og Søreide IL tjener på!

1. Last ned appen via App Store (iPhone) eller Google Play Store (Android)

2. Registrer deg med mailadresse og telefonnummer

3. Finn klubb i appen - Søreide IL - og velg denne

4. Din handel gir kick-back fra SportNorge til Søreide IL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Ditt kjøp eller hva du kjøper blir ikke registrert på deg, kun på din klubbs konto hos SportNorge. Alle GDPR hensyn er ivaretatt.


Søreide IL deltar i innebandy-NM

Publisert: 18.01.2020

NM i innebandy for alderbestemte lag arrangeres i Stavanger 18-19 januar. Søreide IL stiller med ett lag i klassen G17. Vi ønsker alle spillere, trenere og lagledere lykke til i NM!


Les mer

Minihåndballjentene

Publisert: 02.12.2019

Gjennom et helt år får 16 heldige jenter være maskoter for sine store forbilder - Håndballjentene. En av disse heldige jentene kommer fra Søreide IL.


Les mer

Søreide IL inngår ny utstyrsavtale

Publisert: 01.12.2019

 Søreide IL inngår ny utstyrsavtale med Puma og butikkavtale med Sport Norge Laguneparken.

Fra 1. desember er det Puma som er Søreide IL sin nye utstyrsleverandør. Avtalen har en varighet på 4 år. Det er også inngått en butikkavtale med Sport Norge Laguneparken for samme periode.


Les mer

Reviderte banetider for 2019/2020

Publisert: 18.11.2019

Banetidene for fotball er revidert og er publisert til høyre på nettsiden. Lykke til med treningene utover senhøsten og vinteren.


Les mer

Mulighet til å fylle opp lagskassen!

Publisert: 09.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søreide IL har overtatt tilsynsansvaret i Søreidehallen fra mandag 19. august 2019.

Dette er tenkt løst på dugnad. Alle grener i Søreide IL er invitert til å delta. Vi gir kr. 5.000 til lagskassen etter endt vaktuke.

Se nærmere info i vedlegget.

Meld lagets interesse på tilsyn@soreideil.no


Les mer

Dana-sølv til Søreide!

Publisert: 04.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer våre G2006 med sølv i Dana Cup! Med sprudlende offensiv fotball stoppet det ikke før i finalen mot akademilaget Cantolao fra Peru.


Les mer

Avtale med Aktiv365 Xpress!

Publisert: 03.08.2019

 

 

 

 

 

 

Søreide IL har inngått avtale med treningssenterkjeden Aktiv365 som åpner nytt Xpress senter på Søreide den 1. september.

Denne avtalen er veldig god for både medlemmer og foreldre/ foresatte i Søreide IL.

Senteret blir lokalisert i Steinsvikveien 29 (samme bygg som Fremtiden Barnehage).


Les mer

God stemning på årsmøtet :))

Publisert: 24.03.2019

Steinar Holst og Cecilie Holm er klar for en ny periode som hhv. styreleder og nestleder det kommende året. På årsmøtet nylig ble også Paal Lysaker (innebandy), Thomas Myhrvold (håndball) og Knut Eliassen (fotball) klappet inn til styreplass for nye perioder.


 

 

 

 

 

  


Les mer

Ta trenerkurs!

Publisert: 08.10.2017


 

 Vi har mange flinke foreldretrenere i klubben vår. Og noen har også skolert seg på kurs i regi av NFF Hordaland. Men klubben trenger flere trygge voksne med skolering av ulik type. Nå har kretsen lagt ut kurskatalogen for 2017/18 sine nettsider. Husk at klubben etter søknad dekker kursavgiften for deltakelse :)) Følg linken under for å se hva du kan melde deg på: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2017/kurskatalogen-201718/ 


Vil du dømme 9'er og 11'er-kamper? Meld deg på rekrutteringsdommerkurs!

Publisert: 07.10.2017

Klubben dekker deltakeravgiften mot at du dømmer 15 kamper i løpet av 2018-sesongen. Meld deg på i dag på NFF Hordaland sine websider.

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/dommer/artikler/2017/velkommen-til-nye-dommerkurs/


Les mer

Dana-bronse til Søreide!

Publisert: 15.08.2017

Dana Cup ble en super opplevelse for alle små og store på våre 4 deltakende lag. Våre yngste sørget for at bronsepokalen ble tatt med hjem til Søreide etter knallsterk innsats mot gode motstandere.


Les mer

Rekordstor deltakelse fra Søreide IL til Norges største innebandyturnering

Publisert: 26.04.2017

Norges største innebandyturnering, Stavanger Open, gikk av stabelen helgen 22-23 april.

 

Senior herrer

Innebandylagene i Hordaland spiller minirunder og seriekamper i Bergensområdet, men én gang i året inviteres det til innebandyfest i Stavanger, der de beste lagene og spillerne på Vestlandet møtes til dyst. Hele 148 lag var påmeldt til årets turnering.

Søreide IL stilte med over 60 deltakere: 42 spillere og 20 supportere/foreldre.


Les mer

Petedalsmyren åpnet

Publisert: 09.06.2016

    

Søreide IL og Gneist inviterte til åpning av Petedalsmyren kunstgressbane onsdag 25. mai 2016. Det ble en flott markering med taler, snorklipping, åpningskamp og is til alle. Styreleder Steinar Holst holdt tale.  


Les mer

Vis flere forside artikler >>