Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 -------------------------------------------- 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Årsmøte i Søreide IL 2020

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.06.2020

25 mai ble det arrangert årsmøte i Søreide IL. For første gang siden klubben ble stiftet foregikk dette digitalt (i Teams) på bakgrunn av koronasituasjonen.

Her finner du protokoll fra årsmøtet og viktige vedtak rundt treningsavgift.

 

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet.


Protokoll fra Årsmøtet i Søreide IL 2020.pdf

Av viktige vedtak kan dette med treningsavgift for 2020 nevnes. Det ble besluttet at treningsavgiften for sesongen 2020 vil reduseres med ca. 40% med
bakgrunn i et redusert trenings- og kamptilbud som følge av tidligere og pågående smittevernstiltak.


Treningsavgiften for fotball vil bli fakturert i august.
Treningsavgift for håndball og innebandy for sesongen 2020/21 vil bli fakturert i september.

Ordinære treningsavgifter (som reduseres med 40%):
Barn 6 - 12 år 1100,-
Ungdom 13- 19 år 1400,- (håndball/innebandy) / 1550,- (fotball)
Senior 1700,-

Medlemskontingent 100,-

Følgende styre ble valgt av Årsmøtet:

Steinar Holst gjenvalgt som styreleder (1 år), Cecilie Holm gjenvalgt som nestleder (2 år), Merethe Mikalsen valgt som varamedlem (2 år). Det øvrige styret består av Paal Lysaker (innebandy), Jan-Fredrik Carlsen (håndball) og Knut Eliassen (fotball).