Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Årsmøte i Søreide IL 2020

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.06.2020

25 mai ble det arrangert årsmøte i Søreide IL. For første gang siden klubben ble stiftet foregikk dette digitalt (i Teams) på bakgrunn av koronasituasjonen.

Her finner du protokoll fra årsmøtet og viktige vedtak rundt treningsavgift.

 

Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet.


Protokoll fra Årsmøtet i Søreide IL 2020.pdf

Av viktige vedtak kan dette med treningsavgift for 2020 nevnes. Det ble besluttet at treningsavgiften for sesongen 2020 vil reduseres med ca. 40% med
bakgrunn i et redusert trenings- og kamptilbud som følge av tidligere og pågående smittevernstiltak.


Treningsavgiften for fotball vil bli fakturert i august.
Treningsavgift for håndball og innebandy for sesongen 2020/21 vil bli fakturert i september.

Ordinære treningsavgifter (som reduseres med 40%):
Barn 6 - 12 år 1100,-
Ungdom 13- 19 år 1400,- (håndball/innebandy) / 1550,- (fotball)
Senior 1700,-

Medlemskontingent 100,-

Følgende styre ble valgt av Årsmøtet:

Steinar Holst gjenvalgt som styreleder (1 år), Cecilie Holm gjenvalgt som nestleder (2 år), Merethe Mikalsen valgt som varamedlem (2 år). Det øvrige styret består av Paal Lysaker (innebandy), Jan-Fredrik Carlsen (håndball) og Knut Eliassen (fotball).