Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

 • Fotball
 • Håndball
 • Innebandy
 • Minitrim for 4-åringer
 • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: regnskap@soreideil.no

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Årsmøtet gjennomføres i Ungdomshuset onsdag 13. mars fra kl. 19. Vel møtt!

Skrevet av: Styret, publisert 02.02.2019

 

 

Årsmøtet i Søreide IL gjennomføres i Ungdomshuset onsdag 13. mars fra kl 19.

 

 

 SAKSLISTEN ER SOM FØLGER:

 1. Godkjenning av stemmeberettigete
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder, referent samt to (2) protokollunderskrivere
 4. Behandle styrets årsmelding 2018
 5. Behandle regnskap 2018, i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker

- Forslag fra medlemmer må sendes inn skriftlig, senest 2 uker før årsmøtet

 1. Fastsettelse av medlemskontingent
 2. Godkjenne budsjett for 2019
 3. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 4. Valg
  1. Valg av leder, velges for 1 år
  2. Styremedlemmer
   1. Styremedlem fotball, velges for 2 år
   2. Styremedlem innebandy, velges for 2 år 
   3. Varamedlem, velges for 2 år.
  3. Revisorer, 2 personer velges for 1 år
  4. Representanter til ting og møter.
  5. 1 medlemmer i valgkomité velges for 2 år

Saksgrunnlag publiseres her på nettsiden i forkant av årsmøtet.

Husk at du må være medlem i klubben for å kunne stemmer på årsmøtet. Innmelding skjer på nettsidene våre www.soreideil.no :)

 

Hilsen

Styret i Søreide IL


Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2019.pdf

 

 


Årsmelding for Søreide IL 2018.pdf


Organisasjonsplan Søreide IL 2019.pdf


Regnskap 2018.pdf


Budsjett 2019.pdf