Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Fotballbane på Esso-tomten

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 24.06.2020

Nå har vi endelig fått håndfast informasjon fra Bymiljøetaten på når vi
kan forvente å spille fotball på Esso-tomten i Søreide sentrum.

Les mer om planene og se tegninger i denne saken!

Entreprenør vil i august starte opp arbeidene med  klargjøring av tomt
og forberede banen for legging av kunstgress. Selve kunstgresset vil bli
lagt våren 2021 på grunn av krav til være og temperatur for å oppnå et
godt resultat.

Fotballbanen på Esso-tomten er en erstatningsbane for banen vi i dag
kaller for "nedre" på tomten til gamle Søreide skole. Etablering av
banen ligger som et rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Søreide
sentrum. Banen vil derfor på sikt ikke gi idrettslaget en økt kapasitet,
men banen vil bli av en betydelig høyere kvalitet og noe større enn den
banen vi i dag disponerer på nedre. Størrelsen på den nye banen er 60m x
40m som betyr at den vil innfri minstekravet til en 9'erbane.

Søreide IL jobber fremdeles iherdig med kommunen og politikere for å få
igangsatt regulering av en 11'erbane på Kvistimyri. I mai hadde vi
representanter fra idrettsrådets styre og administrasjon på
tomtebefaring og fikk en anbefaling til videreføring av prosjektet i
Idrettsrådets styremøte 3. juni. Søreide IL er sammen med Sædalen IL de
to eneste klubbene i Bergen som ikke har eller disponerer en egen
11'erbane.

Det aktuelle området (Kvistimyri) er definert i ny KPA og Idrettslaget
har fått bekreftelse fra Seksjon for strategi, utvikling og utreding at
oppstart av planarbeid er bestilt hos Plan- og bygningsetaten. Søreide
IL har da fått lovnader om at vi vil bli en aktiv bidragsyter i
planprosessen.

I dag må vi glede oss over at vi til neste sesong kan planlegge for
aktivitet på Esso-banen.

Plantegning Informasjon til naboer

Plantegning.pdf

NOR 039-2018. Søreide ballbane, del2. Grunnarbeider. Informasjon til naboer..pdf