Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Fotballstart høsten 2020

Skrevet av: Knut Eliassen, publisert 20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart for fotballen er nå satt til tirsdag 1. september kl. 16.30 på nedre bane på den gamle skoletomten (innkjøring v/ Kiwi).

Vi har begynt på en liste over gutter og jenter f. 2014 som ønsker å begynne å spille fotball i høst. Om ditt barn ønsker å begynne sendes følgende info til fotball@soreideil.no

 
Barnets fornavn
Barnets etternavn
Barnets gateadresse
Barnets postnummer
Barnets poststed
Barnets fødselsdato
 
Navn på barnets foresatte 1
Mobilnummer til foresatte 1
E-postadresse til foresatte 1
 
Navn på barnets foresatte 2
Mobilnummer til foresatte 2
E-postadresse til foresatte 2
 
Vi er avhengig av at tilstrekkelig mange foresatte blir med i voksenteamet rundt barna. Gi oss en lyd om du er interessert i å bli en del av dette.
 
Og ta bare kontakt på fotball@soreideil.no hvis det er andre spørsmål.
 
mvh. Fotballutvalget
Knut Eliassen :)