Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Instrukser

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 25.11.2019

Nedenfor vises viktige instrukser for styret og medlemmer av Søreide IL


 

Instruks Vedlegg Rev dato
Søreide IL Vedtekter


Lovnorm for Søreide Idrettslag.pdf

 15.03.2017
Styrets instruks  

Styreinstruks styret 2018-2019.pdf
April 2018
Søreide IL organisasjonskart    
Klubbhåndbok    
Treningsinstruks    
Instruks for valgkomite

Instruks valgkomite.pdf
 26.03.2014
Økonomirutiner og fullmaktsystem    
Klubbens arbeidsgiveransvar
og rapporteringsplikter
   
Refusjon av utlegg

Refusjon av utlegg SIL.pdf
Oktober 2019
Hvordan søke politiattest

Rutiner Politiattest SIL - utsendt 18.05.12.pdf
 
Utvalgsinstruks Fotball Adm    
Fotballdommere    
Utvalgsinstruks Fotball SU    
Sportsplan Fotball    
Instruks sportssjef Fotball    
Utvalgsinstruks Håndball    
Instruks for håndball-arrangement    
Håndbok for trenere og lagledere Innebandy    
Lagleders oppgaver Innebandy    
Instruks Hallaktivitet    
Instruks for tilsyn i hall    
Retningslinjer Klubbkolleksjon  

Retningslinjer Klubbkolleksjon Søreide IL (1).pdf