Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Instrukser

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 25.11.2019

Nedenfor vises viktige instrukser for styret og medlemmer av Søreide IL


 


 

Instruks Vedlegg Rev dato
Søreide IL Vedtekter


Lovnorm for Søreide Idrettslag.pdf

 Mars 2017
Styrets instruks  

Styreinstruks styret 2018-2019.pdf
April 2018
Organisasjonsplan & kontaktinfo  

Organisasjonsplan og kontaktinfo.pdf
 April 2020
Klubbhåndbok    
Treningsinstruks    
Instruks for valgkomite

Instruks valgkomite.pdf
 26.03.2014
Økonomirutiner og fullmaktsystem  

Økonomirutine og fullmaktssystem Søreide IL v 1.2 revidert mars 2020.pdf
 Mars 2020
Klubbens arbeidsgiveransvar
og rapporteringsplikter
   
Lovnorm for Søreide Idrettslag

Lovnorm_for_Søreide_Idrettslag_(2020).pdf
 Mai 2020
Refusjon av utlegg

Refusjon av utlegg SIL.pdf
Oktober 2019
Hvordan søke politiattest

Rutiner Politiattest SIL - utsendt 18.05.12.pdf
 
Fairplay ansvarlig instruks

Fairplay ansvarlig instruks.pdf
 April 2020
Instruks Dommeransvarlig  

Instruks dommeransvarlig.pdf
 April 2020
Instruks Fiks ansvarlig  

Instruks Fiks ansvarlig.pdf
 April 2020
Utvalgsinstruks Fotball Adm    
Fotballdommere    
Utvalgsinstruks Fotball SU    
Sportsplan Fotball    
Instruks sportssjef Fotball    
Utvalgsinstruks Håndball    
Instruks for håndball-arrangement    
Utvalgsinstruks Innebandy  

Utvalgsinstruks Innebandy.pdf
 April 2020
Lagleders oppgaver Innebandy  

Lagleders oppgaver Innebandy.pdf
 April 2020
Instruks Hallaktivitet    
Instruks for tilsyn i hall    
Retningslinjer Klubbkolleksjon  

Retningslinjer Klubbkolleksjon Søreide IL (1).pdf
 
COVID19 Retningslinjer for organisert trening

COVID19 Retningslinjer for organisiert trening i Søreide IL.pdf
April 2020