Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Nå åpner Søreidehallen for trening

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.05.2020

Fra 19 mai åpner Søreidehallen for trening. Hallen åpnes med restriksjoner som alle må etterfølge. Det er veldig viktig at smittevern ivaretas for å hindre spredning av virus. Klikk på "Les mer" for å se hvilke restriksjoner som gjelder og for fordeling av treningstider i hallen.

Smittevernsregler:

- Idrettslaget er ansvarlig for å etterleve krav om smittevern.
- Hvert særforbund sine anbefalinger/retningslinjer gjelder, og idrettslaget er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve disse.
- Idrettslaget er ansvarlig å sørge for at alle lag som har trening er kjent med regler for smittevern.
- Det skal maks være 20 personer i trening om gangen, gjelder en full håndballflate. Altså hele Søreidehallen.
- Det skal være minimum 1 voksen person over 18 år som leder treningen.
- Det skal være 10-15 minutter mellomrom mellom skifte av treningsgruppe.
- Garderobene er stengt.
- Det vil være et toalett som er tilgjengelig. Dette vil være toalettet ved vaktboden før en går inn i hallen. Blir dette brukt i løpet av en trening, skal trener desinfisere toalettet. Desinfiseringsmiddel finnes i hallen.
- Lag som skal trene skal samles utenfor hallen før trening og gå samlet inn og ut av hallen. Dvs at spillere kan heller ikke forlate hallen hver for seg. Dette er trener sitt ansvar. (tilsynsvakt holder dørene låst mellom treningene og låser lag inn og ut av hallen.
- Foreldre har ikke adgang til hallen.
- Alle spillere/trenere må vaske hender ved ankomst og før de går inn i hallen.
- Alt utstyr som brukes skal desinfiseres før og etter trening. Hallen må være HELT tom for utstyr, baller, klær og lignende etter at hvert lag er ferdig å trene. Tilsynsvakt kontrollerer hallen når trening er slutt og før laget forlater hallen.
- Dersom noen blir syk og må gå hjem i løpet av en trening skal all aktivitet avsluttes og påfølgende treninger skal avlyses inntil hallen er vasket. I praksis til neste dag.
- Foresatte til spillere på Stjernelaget har adgang til hallen

 

Treningstider i hallen:


Treningstider frem til sommer 2020.pdf