Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Nå åpner Søreidehallen for trening

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.05.2020

Fra 19 mai åpner Søreidehallen for trening. Hallen åpnes med restriksjoner som alle må etterfølge. Det er veldig viktig at smittevern ivaretas for å hindre spredning av virus. Klikk på "Les mer" for å se hvilke restriksjoner som gjelder og for fordeling av treningstider i hallen.

Smittevernsregler:

- Idrettslaget er ansvarlig for å etterleve krav om smittevern.
- Hvert særforbund sine anbefalinger/retningslinjer gjelder, og idrettslaget er ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve disse.
- Idrettslaget er ansvarlig å sørge for at alle lag som har trening er kjent med regler for smittevern.
- Det skal maks være 20 personer i trening om gangen, gjelder en full håndballflate. Altså hele Søreidehallen.
- Det skal være minimum 1 voksen person over 18 år som leder treningen.
- Det skal være 10-15 minutter mellomrom mellom skifte av treningsgruppe.
- Garderobene er stengt.
- Det vil være et toalett som er tilgjengelig. Dette vil være toalettet ved vaktboden før en går inn i hallen. Blir dette brukt i løpet av en trening, skal trener desinfisere toalettet. Desinfiseringsmiddel finnes i hallen.
- Lag som skal trene skal samles utenfor hallen før trening og gå samlet inn og ut av hallen. Dvs at spillere kan heller ikke forlate hallen hver for seg. Dette er trener sitt ansvar. (tilsynsvakt holder dørene låst mellom treningene og låser lag inn og ut av hallen.
- Foreldre har ikke adgang til hallen.
- Alle spillere/trenere må vaske hender ved ankomst og før de går inn i hallen.
- Alt utstyr som brukes skal desinfiseres før og etter trening. Hallen må være HELT tom for utstyr, baller, klær og lignende etter at hvert lag er ferdig å trene. Tilsynsvakt kontrollerer hallen når trening er slutt og før laget forlater hallen.
- Dersom noen blir syk og må gå hjem i løpet av en trening skal all aktivitet avsluttes og påfølgende treninger skal avlyses inntil hallen er vasket. I praksis til neste dag.
- Foresatte til spillere på Stjernelaget har adgang til hallen

 

Treningstider i hallen:


Treningstider frem til sommer 2020.pdf