Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: regnskap@soreideil.no

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Oppstart basistrening/bootcamp i Søreidehallen på fredager

Skrevet av: Styret, publisert 18.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

For alle medlemmer av Søreide IL f. 2006 (7. trinn) og eldre tilbyr vi i samarbeid med FIT FACTORY basistrening/bootcamp i Søreidehallen alle fredager fra 25. januar (ikke 1. mars (skolevinterferien), 19. april (påske) og 17. mai (grunnlovsdag)). Treningen skjer i tiden fra kl. 20.00-21.00.

For alle medlemmer som har betalt treningsavgift/kontingent til sine respektive lag er det ingen ekstra betaling for å delta på basistreningen.

Vi legger til grunn at det blir stor bredde blant deltakerne både når det gjelder primær sportsgren og fysisk nivå (alder), og øvelsene legges opp ut fra dette. Treningen vil dermed treffe bredt og være skadeforebyggende. Vi oppfordrer spesielt alle våre ungdomslag til å få sine spillere med på denne treningen.

Håndballen og innebandyen i Søreide IL vokser. Dette er en svært hyggelig utvikling, men gjør også at treningsflatene i Søreidehallen er under press.

Dette har blant annet ført til at idrettslagets Boot Camp tilbud til voksne har bortfalt fra i høst. Det er vi lei oss for, og for å kompensere noe for tapet av denne tiden, inviteres også voksne til å delta på det nyopprettede basistreningstilbudet på fredager. Pris for de som ikke betaler annen treningsavgift/kontingent som aktiv i klubben betaler kr. 800.- for høstens treninger.

Vel møtt alle sammen :))