Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Oppstart lagidretter høsten 2020

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.08.2020

Søreide IL er et foreldredrevet idrettslag stiftet i 2007. Innen lagidrett har vi tilbud for barn, ungdom og voksne i fotball, håndball og innebandy.
Vanligvis har vi felles oppstart for lagidrettene slik at barna kan prøve alle tre før de melder seg på en eller flere aktiviteter. Grunnet koronasituasjonen må vi begrense antall personer som er tilstede og de ulike grenene vil derfor ha ulike oppstartdager.
 
Litt om våre lagidretter:
Fotballen har treninger på flere baner i vårt nærområde. De yngste trener på den lille 5’er-banen og 7’er-banen på tomten til gamle Søreide skole. De litt eldre barna trener på 7’er-banen i Søviken. Ungdoms- og seniorlagene trener primært på 9’er-banen på Petedalsmyren og i tillegg har vi noen timer hver uke på 11’er-banen Sandslibanen. Vi har sogar lag som trener på Varden i Fyllingsdalen og ved Nordahl Grieg vgs. Tilgangen til de fire sistnevnte banene deler vi med andre klubber.
 
Håndballen og innebandy disponerer treningstid i den flotte Søreidehallen. Tilgangen i hallen må deles med andre klubber og idretter.
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å tilpasse treningstidene slik at hvert barn kan drive med flere aktiviteter i idrettslaget.
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i klubben. All aktivitet i idrettslaget er avhengig av at dere foresatte engasjerer dere som trenere/lagledere og i øvrige støttefunksjoner. Hvert enkelt trinn trenger robuste trenerteam med gode og trygge voksne.
 
Hver enkelt gren i idrettslaget kommer etter hvert med egen info om oppstarttidspunkt.
Om dere ønsker å være i forkant og melde dere på en av våre grupper rettes henvendelse/påmelding til følgende mail:
fotball@soreideil.no
handball@soreideil.no
innebandy@soreideil.no
 
Med sportslig hilsen fra styret i Søreide IL :))