Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 -------------------------------------------- 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Oppstart lagidretter høsten 2020

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 19.08.2020

Søreide IL er et foreldredrevet idrettslag stiftet i 2007. Innen lagidrett har vi tilbud for barn, ungdom og voksne i fotball, håndball og innebandy.
Vanligvis har vi felles oppstart for lagidrettene slik at barna kan prøve alle tre før de melder seg på en eller flere aktiviteter. Grunnet koronasituasjonen må vi begrense antall personer som er tilstede og de ulike grenene vil derfor ha ulike oppstartdager.
 
Litt om våre lagidretter:
Fotballen har treninger på flere baner i vårt nærområde. De yngste trener på den lille 5’er-banen og 7’er-banen på tomten til gamle Søreide skole. De litt eldre barna trener på 7’er-banen i Søviken. Ungdoms- og seniorlagene trener primært på 9’er-banen på Petedalsmyren og i tillegg har vi noen timer hver uke på 11’er-banen Sandslibanen. Vi har sogar lag som trener på Varden i Fyllingsdalen og ved Nordahl Grieg vgs. Tilgangen til de fire sistnevnte banene deler vi med andre klubber.
 
Håndballen og innebandy disponerer treningstid i den flotte Søreidehallen. Tilgangen i hallen må deles med andre klubber og idretter.
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å tilpasse treningstidene slik at hvert barn kan drive med flere aktiviteter i idrettslaget.
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen i klubben. All aktivitet i idrettslaget er avhengig av at dere foresatte engasjerer dere som trenere/lagledere og i øvrige støttefunksjoner. Hvert enkelt trinn trenger robuste trenerteam med gode og trygge voksne.
 
Hver enkelt gren i idrettslaget kommer etter hvert med egen info om oppstarttidspunkt.
Om dere ønsker å være i forkant og melde dere på en av våre grupper rettes henvendelse/påmelding til følgende mail:
fotball@soreideil.no
handball@soreideil.no
innebandy@soreideil.no
 
Med sportslig hilsen fra styret i Søreide IL :))