Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Reviderte banetider for 2019/2020

Skrevet av: Styret, publisert 18.11.2019

Banetidene for fotball er revidert og er publisert til høyre på nettsiden. Lykke til med treningene utover senhøsten og vinteren.

Antallet lag og medlemmer i klubben vår er økende og det er stadig mer krevende å finne gode treningsflater til alle lag. I god dialog med Gneist, Fana, Bjarg og FK Fyllingsdalen har vi klart å få til et tilstrekkelig antall spillflater sånn at de aller fleste lagene våre får en god treningsfrekvens gjennom vinteren. Som vanlig er de viktigste prinsippene for fordeling av baner antall spillere og spillform.

Fremdeles er det noe fleksibilitet igjen i oppsettet, så om noen skulle ønske mer tid er det mulig. I tillegg er det som alltid masse ledig tid på fredager, lørdager og søndager og disse er det bare å søke om ved å sende en mail til fotball@soreideil.no. Ledige tider er markert med grønt i banetidsskjemaet.

NB! VIKTIG! Om det er noen av dere som ikke benytter oppsatt treningstid, enten på enkeltdager eller i en kortere eller lengre periode, er dere PLIKTIG å sende mail til klubben om dette til fotball@soreideil.no. Vi kan ikke tillate oss at banene står ubrukt. I de tilfellene tilbyr vi banetiden til et annet lag eventuelt en annen klubb. Lagledere må sørge for at dette følges opp.

Skjemaet skal for øvrig være selvforklarende. Om dere ønsker banetid er det bare å sende en mail om det, så ser vi hva vi får til. Treningskamper legges til ledig tid - ikke i et annet lags treningstid :)

Det kommer sikkert snø i løpet av vinteren. Søk allerede nå opp facebook-gruppen Snømåkerne på Søreide og bli medlem. Der kan vi kommunisere om tider og felles innsats for å holde banene spillbare. Minner om at maskinmåking av banene ikke er tillatt hverken med traktor eller snøfreser. Dette av hensyn både til miljøet og faren for skader på banene. Når banene måkes skal snøen bli liggende INNENFOR banemerkingen. Dette av hensyn til miljøet. Supert at dere alle respekterer dette. Måkeutstyr finner dere i brakken ved Ungdomshuset og containeren i Søviken. Eller ta med eget utstyr.

Om det skulle være spørsmål er det bare å ta kontakt på fotball@soreideil.no. Lykke til med kommende vintersesong :)