Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Søreide IL Fotball er en Fair Play klubb. Les mer om Fair Play på NFFs nettsider. 

Våre støttespillere

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Rivingsarbeidene starter 23. september

Skrevet av: Styret, publisert 22.09.2015

 

Når rivingsarbeidene starter 23.9, stenges Basketbanen. Lagene trener da på grusbanen på Søreide skole.

Det blir satt opp annleggsgjerde ved Nedre bane. Av sikkerhensyn er det svært viktig at ingen beveger seg innenfor gjerdene som blir satt opp langs banen opp mot skolen. 

  1. Rivingsarbeidene av  Søreide Skole starter onsdag 23.09.15.
  2. Sikring av ferdsel til og fra banen mot vest vil iverksettes straks.
  3. All ferdsel inn og ut av fotballbanen skal skje fra nord, ( mot KIWI).
  4. Kjøring til banen bør unngås.
  5. Byggeplassen blir inngjerdet og vi vil forsøke å få til en fysisk sperring mellom gangsti til banen og byggeplassen.
  6. Kunstgressbanen mot nord blir ikke tilgjengelig for trening f.o.m. rivestart, da sikringsområde tar det meste av  gressmatten.
  7. Gressmatten rulles mot nord og legges på utsiden av byggeplassgjerde.
  8. Det vil bli utarbeidet riggplan. Kopi av denne oversendes når den foreligger.

 Det forventes at Søreide IL følger de retningslinjer som blir gitt.

Holder dere løpende orientert!