Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Søreide IL Fotball er en Fair Play klubb. Les mer om Fair Play på NFFs nettsider. 

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

SIL Fotball innfører 50%-regelen

Skrevet av: Knut Eliassen, publisert 02.12.2015

 

Styret i Søreide IL vedtok nylig forslaget til revidert Sportsplan, som er utarbeidet av Sportslig utvalg fotball. Planen gjelder for sesongen 2016 og er retningsgivende for alle lagledere og trenere i klubben. Alle spillere skal også følge innholdet i sportsplanen. Foresatte bør gjøre seg kjent med den.

Den største endringen sammenlignet med tidligere sportsplaner er innføringen av 50%-regelen når det gjelder spilletid i ungdoms- og seniorfotballen. Norsk fotball har i lang tid slitt med frafall av spillere når de kommer i tenårene, og manglende spilletid i kamp er en av hovedgrunnene til at frafallet er så stort.

I barnefotballen har prinsippet om lik spilletid vært retningsgivende i mange år allerede, men tilsvarende regler har ikke vært etablert for lag og overfor spillere fra 12 års alder. Det har vi nå gjort noe med i Søreide. Vi har simpelthen ikke råd til å miste noen spillere som følge av manglende spilletid. Om vi skal lykkes med å ha en gjennomgående struktur med lag på alle trinn i klubben, må alle spillere vite at de får spille kamper. Regelen om 50% spilletid går rett og slett ut på at alle som stiller til kampen, skal spille minst halvparten av den. Alle spillere skal tilbys regelmessig kamptilbud.
 
Sportsplanen for 2016 presiserer også at det er skoletrinnet som er utgangspunktet for organiseringen av alle barnelagene og de yngste ungdomslagene i klubben. På samme måte som på skolen er det årstrinnet som er styrende. Treningstidene vil fordeles slik at de største trinnene/lagene (de med flest spillere) får tilstrekkelig med plass (i realiteten Søvikbanen), mens de mindre gruppene fordeles på nedre bane/basketbanen når de er klare. For å kunne ta imot de største lagene i Søviken, har klubben gått til anskaffelse av 5'er-mål, slik at inntil 3 spilleøkter kan pågå samtidig på tvers av banen med spill 5 mot 5.
 
Organiseringen pr. trinn gjør at vi kan etterleve hospiteringslinjen i klubben på en god måte. Treningstidene skal legges slik at hospitantene kan få minimum èn økt med årstrinnet over hver uke. På den måten vil de kunne fortsette å følge alle treninger på sitt eget lag, men få et tilleggstilbud ved å trene med kullet i årsklassen over. Som før er det slik at hospitantene aldri skal forlate sitt trinn. Hospiteringen skal være et tilbud utover det tilbudet de har på eget trinn. Eget trinn skal som tidligere alltid ha rangen foran hospiteringslaget. Dette fordrer meget god kommunikasjon fra mottakende trinn til avgivende trinn i forhold til forventet bruk av hospitanter i trening og i kamper.
 
Trinntankegangen får også konsekvens for organiseringen av voksen-kreftene rundt hvert lag. Klubben anbefaler at det etableres èn lagleder (og èn lagskasse) pr. trinn/lag og at et team på 4-5 andre voksne (avhengig av antall spillere) utgjør det øvrige trenerteamet. Dette setter store krav til samarbeid, men gir også uante muligheter til å organisere treningen på en god måte for alle spillerne. På den måten blir kvaliteten på treningene mindre sårbar for forfall fra de voksne. For mange vil det også være tryggere å tre inn i trenerteamet, fordi belastningen blir mindre og terskelen vil oppleves som lavere. Alt må være transparent slik at både foresatte og spillere ser lagleders/trenerteamets disposisjoner. Send gjerne en ukentlig oppsummeringsmail f.eks. på søndager til alle foresatte, slik at alle hele tiden får en løypemelding om uken som har vært og uken som kommer.
 
I kamper/cuper skal lagene fortsatt alltid fordeles etter jevnbyrdighetsprinsippet. Alle spillere skal inviteres med på alle kamper og cuper. Husk å melde på nok lag til både seriespill og cup, sånn at det unngås kø på sidelinjen av spillesugne barn. Topping av lag skal selvsagt ikke finne sted.  
Ungdomslagene fordeles på Sandslibanen, banen ved Nordahl Grieg vgs. og tid gjort tilgjengelig for oss av våre gode naboer FK Fyllingsdalen på Varden. Den nye banen ved Petedalsmyra ser i skrivende stund ut til å kunne være klar til bruk i april 2016. Vi gled er oss til den kommer på plass.
 
Sportslig utvalg og styret ser frem til en ny sesong hvor vi blir enda mer strømlinjeformet og organisert på fotballsiden i klubben. Vi er en ung klubb, som er i ferd med å finne seg selv og hvilke verdier vi skal bygges på videre. Innføring av 50%-regelen og helhjertet overgang til trinntanken vil være avgjørende for å lykkes med å integrere flest mulig barn og unge i fotballen i klubben i årene som kommer.
 
Over nyttår vil alle trenere/lagledere inviteres til en samling hvor vi kan dele erfaringer med hverandre om både sportslig og administrativ organisering av lagene. Vi kommer tilbake med dato på et senere tidspunkt.
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt en ny sesong eller synspunkter på innholdet i sportsplanen: sportsutvalg.fotball@soreideil.no


Sportsplan 2016 nov.pdf

Lykke til i 2016 :))

mvh. Sportslig utvalg fotball
 
Knut Eliassen
Leder