Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: regnskap@soreideil.no

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Søreidehallen: Påmelding Minitrim og Hopp & Sprett høst 2019!

Skrevet av: Knut Eliassen, publisert 06.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er det klart for påmelding til Minitrim for barn f. 2015 og Hopp & Sprett for barn f. 2014. Oppstart tirsdag 10. september. Påmeldingen øverst til venstre her på nettsiden er åpen fra lørdag 10. august kl. 10 :))

VELKOMMEN TIL MINITRIM (for barn f. 2015) og HOPP & SPRETT (for barn f. 2014).

Klarer du å hinke langs streken eller hoppe som en harepus? Lek og moro er viktig - her skal vi ha full fart og kjekke utfordringer å prøve seg på! Vi kryper, ruller, klatrer, går, hopper eller løper, vi balanserer, løfter, kaster og griper - og på samme tid utvikler vi grovmotorikken hos barna. Rytme-, fantasi- og hermeleker kan være blant aktivitetene, kanskje bruker vi enkle hjelpemidler som matter, benker, tjukkas og ribbevegg, eller baller, erteposer og hoppetau.

Treningen foregår i Søreidehallen hver TIRSDAG fra 10. SEPTEMBER TIL OG MED 26. NOVEMBER (ingen trening i skolens ferier), og ledes av instruktør fra klubbens aktivitetsleverandør Fit Factory.

 

Barn født 2015 er velkommen til å delta på Minitrim kl. 16:30-17:15.

Barn født 2014 er velkommen til å delta på Hopp & Sprett kl. 17:15-18:00.

Prisen er kr. 800,- per barn for hele semesteret. Begrenset antall plasser.

 

OPPSTART ER TIRSDAG 10.SEPTEMBER 2019.