Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Søreide IL Fotball er en Fair Play klubb. Les mer om Fair Play på NFFs nettsider. 

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Spennende trener- og lagledersamling!

Skrevet av: Knut Eliassen, publisert 16.01.2016Tema for årets første trener- og lagledersamling for fotballen var den nylig styrebesluttede 50%-regelen for spilletid i ungdoms- og voksenfotballen i klubben. For anledningen var spillerutvikler og trenerveileder Nils-Kristian Flatøy fra Follese FK invitert for å fortelle om erfaringene Askøy-klubben har etter et drøyt år med ordningen. Det ble en svært interessant kveld for de 27 fremmøtte i klubbens nye storstue; ungdomshuset på Søreide. 

Flatøy orienterte om de udelt positive erfaringene Follese har gjort seg:
- Spillere som får tillit og mulighet til å vise i kamp hva de øver på i trening presterer bedre enn det folk tror.
- Mange spillere som man antok hørte til på et lavere nivå leverer godt på et høyere nivå.
- Spillerne forteller at de har veldig mye mer lyst til å spille fotball og at det er gøy å møte til kamp.
- Frafallet i ungdomsfotballen er så godt som stoppet. Det er netto tilgang på 22 spillere i 2015.
- Trenerne forteller at jobben er så mye enklere.
- Foreldre er i stor grad veldig fornøyd med regelen.

 

Den største endringen i Søreide Fotball i forkant av sesongen 2016 er innføringen av 50%-regelen. Det å stille til kamp uten å få spille, eller kun spille et begrenset antall minutter er ikke motiverende for spilleren. I Søreide IL praktiserer vi derfor 50%-regelen: kort fortalt består denne i at alle som møter til kamp skal spille minimum halvparten av kampen. Men det er selvsagt ikke noe i vegen for at alle spillerne spiller mer enn 50%. Grunnen til at vi innfører denne minimumsregelen er å forebygge oppløsningen av lag som følge av at enkeltspillere får for lite spilletid. En liten klubb som vår har simpelthen ikke råd til å miste spillere som følge av følelser rundt spilletid. Husk også at alle spillere som stiller på trening skal ha et tilnærmet likt og skikkelig kamptilbud gjennom hele sesongen.

 

De av de fremmøtte som mente at man ikke kan vinne fotballkamper med en regel om minimum 50% spilletid for alle, fikk høre at Follese G16 nådde kvartfinalen i Norway Cup med 18 spillere og full rullering i alle kamper. Dette var beste G16-lag fra Hordaland i turneringen. I tillegg anførte Flatøy at:
- Vinnerinstinktet er sterkt representert i klubben, men regelen hindrer at ønsket om gode resultater går på bekostning av spillerutviklingen og samhold.
- Gode prestasjoner blir ekstra givende og gøy når hele gruppen bidrar i kampen.
- Samholdet i laget og mellom lagene er kraftig forbedret fordi alle tar del i utviklingen av den enkelte spiller.
- Det er fortsatt lov å vinne fotballkamper for Follese, men alltid med Fair Play i bunn.

 

Etter en kort diskusjon, noen spørsmål og ytterligere forklaring av enkelte momenter ved ordningen og hvordan Follese driver sin spillerutvikling, ble Flatøy takket og applaudert av med en liten oppmerksomhet og ønsket god tur hjem til øyen.

Møtet ble avrundet med litt info fra klubben ved leder i Sportslig utvalg, Knut Eliassen, og deretter ønsket alle hverandre lykke til med forberedelsene til gjennomføringen av sesongen 2016. 

 For ordens skyld presiseres det at spilletid i barnefotballen fremdeles skal fordeles raust og mest mulig likt for alle spillerne gjennom sesongen. 50%-regelen gjelder for alle lag i ungdoms- og voksenfotballen i klubben.