Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

I Søreide IL jobber vi aktivt for økt fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne i Søreide-området.

Idrettslaget ble stiftet 12. mars 2007 og har nærmere 800 medlemmer.

 

 Idrettslaget tilbyr: 

  • Fotball
  • Håndball
  • Innebandy
  • Minitrim for 4-åringer
  • Hopp og sprett for 5-åringer

Litt om kontingenter og treningsavgift:

 

I Søreide IL har vi 2 årlige innbetalinger fra alle medlemmer;
•Medlemskontingent – betales i februar/mars, eventuelt ved påmelding for nye medlemmer. Medlemskap i idrettslaget og dertilhørende kontingent følger kalenderåret.
•Treningsavgift for hver idrettsgren – betales i februar/mars for fotball (følger kalenderår) og september/oktober for håndball og innebandy (følger skoleår – høst/vår).

 

Medlemskontingenten i idrettslaget er kr. 100 og sikrer medlemskap i klubben og stemmerett på årsmøtet for medlemmer over 15 år. Medlemskontingenten vedtas som egen sak på årsmøtet. Kontingenten går i hovedsak til drift, renhold, strøm og forsikringer for klubbhus og til føring av regnskap. Personer som ikke er aktive utøvere i idrettslaget kan melde seg inn som medlem i klubben via nettsiden eller sende epost til regnskap@soreideil.no. Nye utøvere/medlemmer meldes opp via lagleder.

 

Treningsavgiften varierer mellom de ulike idrettsgrenene og de ulike årstrinnene/lagene og gir rett til å delta på treninger og kamper for de respektive lagene.

Treningsavgiften vedtas på hvert årsmøte under budsjettvedtaket. Treningsavgiften dekker ulike sider ved driften av idrettslaget som f.eks. seriepåmeldinger, drakter til lagene, ulike forsikringer for trenere og utøvere, vedlikehold av baner og i noen tilfeller dommeravgifter, utstyr til lagene, trenergodtgjørelse, samt lys på banene og administrasjon. Utøvere meldes opp via lagleder.

 

For spørsmål om kontingent eller treningsavgift tar du kontakt med regnskapsansvarlig i klubben på e-post: admin@soreideil.no

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Tiltak i forbindelse med koronavirus

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 11.03.2020

Trening og arrangementer i Søreidehallen stoppes midlertidig.

Som en konsekvens av den økte smittefaren og Håndballforbundet sin beslutning om å avlyse alle kamper ut sesongen har styret i Søreide IL vedtatt at all trening i Søreidehallen kanselleres. Dette gjelder for håndball, innebandy og minitrim.Vedtaket varer til myndigheter og særforbund anbefaler at aktivitetene kan starte opp igjen.

 

Utetrening for fotball vil fortsette inntil videre. Dette kan endres på kort varsel. Se mer informasjon om føringer for fotball ved å klikke "Les mer".

 

Søreide følger til enhver tid Folkehelseinstituttet (FHI) og Bergen Kommune sine anbefalinger for restriksjoner i.f.m korona-viruset. Kommunen presiserer at der hvor FHI gir anbefalinger definerer kommunen det som pålegg. Som klubb følger vi kommunens pålegg. I tillegg overvåker vi særforbundenes anbefalinger.

Det er lagt klare pålegg i hvordan arrangementer skal gjennomføres hvor det er begrensinger på antall som kan delta. Det er satt til maks 500 stk. På treninger er det pr.d.d ikke lagt restriksjoner, men vi velger allikevel å avlyse innetreninger nå.

Hver dag gjennomfører kommunen statusmøter kl 09.30 hvor påfølgende føringer publiseres og iverksettes. Her vil vi som idrettslag følge utviklingen og etterleve evt. pålegg som blir gitt.
 

 

Vi holder dere oppdatert fortløpende. Vi presiserer at tiltak kan komme fort og må etterleves fortløpende. Vi varsler via hjemmeside/Facebook.

 

Følgende føringer gjelder inntil videre for fotball;

Trening
1) All treningsaktivitet fortsetter inntil videre. Her kan det komme restriksjoner på veldig kort varsel.
2) Er det noen av utøvere/trenere som er syk så må de selvfølgelig holde seg hjemme. Her er terskelen for å holde seg borte fra treningene lav. Er det familiemedlemmer som er i karantene bør de andre familiemedlemmene avstå å møte på trening.
3) Unngå kø og hold avstand. Velg øvelser som gir minst mulig kroppskontakt. Her må trenere/utøvere være kreativ.
4) Håndhygiene er veldig viktig. Vask hender både før og etter trening. Host/nys i armhulen!
5) Klemming og håndhilsning står vi over.
6) Opphold i garderober frarådes. Vi anbefaler alle utøvere å skifte hjemme.
8) I forbindelse med kampavvikling anbefaler vi deltagerne å ta med mat/frukt ved behov. Felles matservering/fingermat øker smittefare vesentlig.

Generelt
1) Åsane-Cup , Varegg-Cup og Lerøy-Cup i fotball som skal avvikles helgene 14-15 og 20–22. mars følger utviklingen nøye. Her kan det komme restriksjoner.

2) Det vil ikke bli muligheter for sosiale sammenkomster for lag i Ungdomshuset.