Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Våre støttespillere

 -------------------------------------------- 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Valgkomiteens arbeid frem mot Årsmøtet

Skrevet av: Paal Lysaker, publisert 22.01.2021

15.mars er det årsmøte i Søreide IL og valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeide.
Følgende roller i styret er på valg ved årsmøtet; Styreleder (1 år), styremedlem fotball (2 år) og styremedlem innebandy (2 år).
 
Som en følge av at idrettslaget skal tilby e-sport i 2021 skal årsmøtet behandle et forslag om å øke antall styremedlemmer med ett medlem fra e-sportutvalget. Med forbehold om årsmøtets tilslutning skal dette styremedlemmet også velges på årsmøte 15.mars.
 
Valgkomiteen er i kontakt med nåværende styremedlemmer for å kartlegge hvem som vil ta gjenvalg og behov for nye medlemmer.
 
Valgkomiteen er tilgjengelig på valgkomite@soreideil.no og eventuelle innspill til valgkomiteen bees formidlet innen 31.januar.