Abonner på nyheter
Kontakt oss
Påmelding

Søreide IL Fotball er en Fair Play klubb. Les mer om Fair Play på NFFs nettsider. 

Våre støttespillere

 

 

 

 

Alle barn under 13 år som er medlem i Søreide IL er dekket av barneidrettsforsikringen gjennom Norges idrettsforbund. Les mer om forsikring og annen nyttig info på www.idrettsforbundet.no.

Klubbmesterskap i Fifa/efotball

Publisert: 13.10.2020

Klubbmesterskap vil bli gjennomført i perioden fra 26.oktober til 11.
november. Det vil bli bli spilt 1v1 spiller og turneringen kvalifiserer
til Kretsmesterskap som er 1 runde av NM i efotball.

 

 

 

 

 

 

Les mer om arrangementet og hvordan du melder deg på her


Les mer

28 nye fotballdommere!

Publisert: 25.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var stor interesse for høstens klubbdommerkurs for fotballen. Hele 28 ny klubbdommere er klar til å dømme sine første kamper barnefotballen.


Les mer

Fotballstart høsten 2020

Publisert: 20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart for fotballen er nå satt til tirsdag 1. september kl. 16.30 på nedre bane på den gamle skoletomten (innkjøring v/ Kiwi).


Les mer

Fotballbane på Esso-tomten

Publisert: 24.06.2020

Nå har vi endelig fått håndfast informasjon fra Bymiljøetaten på når vi
kan forvente å spille fotball på Esso-tomten i Søreide sentrum.

Les mer om planene og se tegninger i denne saken!


Les mer

Årsmøte i Søreide IL 2020

Publisert: 19.06.2020

25 mai ble det arrangert årsmøte i Søreide IL. For første gang siden klubben ble stiftet foregikk dette digitalt (i Teams) på bakgrunn av koronasituasjonen.

Her finner du protokoll fra årsmøtet og viktige vedtak rundt treningsavgift.

 


Les mer

Nå åpner Søreidehallen for trening

Publisert: 19.05.2020

Fra 19 mai åpner Søreidehallen for trening. Hallen åpnes med restriksjoner som alle må etterfølge. Det er veldig viktig at smittevern ivaretas for å hindre spredning av virus. Klikk på "Les mer" for å se hvilke restriksjoner som gjelder og for fordeling av treningstider i hallen.


Les mer

Innkalling til digitalt årsmøte

Publisert: 23.04.2020

Det innkalles til årsmøte for Søreide Idrettslag mandag 25.mai kl. 18:00.

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt, link til påmelding og informasjon om hvordan dette gjøres blir sendt ut 14 dager før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og saksdokumenter er tilgjengelig på idrettslagets internettside.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøtet.


Fotballbaner - nye retningslinjer

Publisert: 25.03.2020

Bergen Kommune har i dag innført nye retningslinjer for bruk av kommunale fotballbaner. Det medfører at også vi i Søreide IL må rette oss etter disse.


Les mer

Egentrening og lisens

Publisert: 23.03.2020

Forsikringsordningene gjelder ved egentrening!

Det er fremdeles høyst usikkert når vi kan komme tilbake til organisert trening i idrettslaget. Vi ønsker derfor å dele noen lenker til særforbundene sine sider for tips til øvelser for egentrening. I den situasjonen vi er oppe i har alle våre særforbund informert om at forsikringene som normalt kun gjelder i forbindelse med organisert aktivitet nå også gjelder for egentrening.

 

 

Les mer

Ingen frilek i grupper

Publisert: 14.03.2020

Det har blitt en brå stopp i organisert idrett i landet vårt og i den forbindelse ligger spilleflatene og frister til uorganisert aktivitet.

Det er nå viktig at vi i Søreide IL sammen sørger for at vi etterlever intensjonene myndighetene våre har med slike drastiske tiltak.

Det er rapportert om at et relativt stort antall har vært i aktivitet på noen av banene våre i dag. FHI anbefaler at frilek i grupper skal unngåes og begrenses til 2-3 personer sammen. Vi oppfordrer foreldrene i klubben til å viderebringe denne informasjon til sine barn.

Forhåpentligvis vil god etterlevelse sørge for at vi alle kan komme raskere tilbake i normal aktivitet.


Årsmøtet i Søreide IL utsettes på ubestemt tid

Publisert: 12.03.2020

Norges Idrettsforbund har endret fristen for gjennomføring av årsmøte er utsatt til 15. juni. Basert på dette utsettes årsmøtet til Søreide IL til den pågående situasjonen med koronaviruset er under kontroll.

Det vil bli kalt inn til nytt møte med minimum 1 ukes varsel. Saksliste og underlag til årsmøte er tilgjengelig på vår hjemmeside.


All trening og kamper for fotballen er midlertidig avlyst

Publisert: 12.03.2020

All breddeaktivitet stoppes ut april.

Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet avlyses ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

Vedtaket kommer som følge av FHIs anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge. NFF følger situasjonen tett og er sammen med NIF i løpende dialog med helsemyndighetene.


Tiltak i forbindelse med koronavirus

Publisert: 11.03.2020

Trening og arrangementer i Søreidehallen stoppes midlertidig.

Som en konsekvens av den økte smittefaren og Håndballforbundet sin beslutning om å avlyse alle kamper ut sesongen har styret i Søreide IL vedtatt at all trening i Søreidehallen kanselleres. Dette gjelder for håndball, innebandy og minitrim.Vedtaket varer til myndigheter og særforbund anbefaler at aktivitetene kan starte opp igjen.

 

Utetrening for fotball vil fortsette inntil videre. Dette kan endres på kort varsel. Se mer informasjon om føringer for fotball ved å klikke "Les mer".

 

Søreide følger til enhver tid Folkehelseinstituttet (FHI) og Bergen Kommune sine anbefalinger for restriksjoner i.f.m korona-viruset. Kommunen presiserer at der hvor FHI gir anbefalinger definerer kommunen det som pålegg. Som klubb følger vi kommunens pålegg. I tillegg overvåker vi særforbundenes anbefalinger.

Det er lagt klare pålegg i hvordan arrangementer skal gjennomføres hvor det er begrensinger på antall som kan delta. Det er satt til maks 500 stk. På treninger er det pr.d.d ikke lagt restriksjoner, men vi velger allikevel å avlyse innetreninger nå.

Hver dag gjennomfører kommunen statusmøter kl 09.30 hvor påfølgende føringer publiseres og iverksettes. Her vil vi som idrettslag følge utviklingen og etterleve evt. pålegg som blir gitt.
 

 

Vi holder dere oppdatert fortløpende. Vi presiserer at tiltak kan komme fort og må etterleves fortløpende. Vi varsler via hjemmeside/Facebook.

 


Les mer

Pantedugnad på vent inntil videre

Publisert: 11.03.2020

Søreide IL har i samråd med Avinor besluttet å sette pantedugnaden på Flesland på vent inntil videre. Bakgrunnen er smittesituasjionen knyttet til koronaviruset og en potensiell smitterisiko i restavfall og på flasker.

Dugnadsansvarlige må derfor avlyse all henting av flasker til vi får en ny vurdering av situasjonen.


Saksliste og saksdokumentasjon årsmøtet 2020

Publisert: 09.03.2020

Vi minner om årsmøte i Søreide IL mandag 16. mars kl. 19:00 i Ungdomshuset.  Vi oppfordrer medlemmer og aktive til å stille på årsmøtet. Alle registrerte medlemmer fra og med fylte 15 år har stemmerett. Trenere og lagledere som ikke er medlemmer i klubben er også velkommen.

Klikk "Les mer" for å åpne saksliste og saksdokumenter til årsmøtet.

Sees på mandag!

Sportslig hilsen,
Styret


Les mer

Innkalling til årsmøte - 16 mars

Publisert: 16.02.2020

Det innkalles til årsmøte for Søreide Idrettslag i Ungdomshuset mandag 16.mars kl. 19:00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside én uke før årsmøtet.

Styret oppfordrer alle medlemmer til å stille på årsmøte.


Sport Norge Medlem app

Publisert: 12.02.2020

SportNorge lanserer app for handel i deres butikker til alle medlemmer av Søreide IL.

Når du bruker appen får du medlemsfordeler som -15% på ordinære varer og -20% på klubbkolleksjonen vår fra Puma. Samtidig tjener Søreide IL penger på alt du handler gjennom kick-back avtalen vi har med SportNorge. Enkel medlemshandel som både du og Søreide IL tjener på!

1. Last ned appen via App Store (iPhone) eller Google Play Store (Android)

2. Registrer deg med mailadresse og telefonnummer

3. Finn klubb i appen - Søreide IL - og velg denne

4. Din handel gir kick-back fra SportNorge til Søreide IL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Ditt kjøp eller hva du kjøper blir ikke registrert på deg, kun på din klubbs konto hos SportNorge. Alle GDPR hensyn er ivaretatt.


Søreide IL inngår ny utstyrsavtale

Publisert: 01.12.2019

 Søreide IL inngår ny utstyrsavtale med Puma og butikkavtale med Sport Norge Laguneparken.

Fra 1. desember er det Puma som er Søreide IL sin nye utstyrsleverandør. Avtalen har en varighet på 4 år. Det er også inngått en butikkavtale med Sport Norge Laguneparken for samme periode.


Les mer

Reviderte banetider for 2019/2020

Publisert: 18.11.2019

Banetidene for fotball er revidert og er publisert til høyre på nettsiden. Lykke til med treningene utover senhøsten og vinteren.


Les mer

Mulighet til å fylle opp lagskassen!

Publisert: 09.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søreide IL har overtatt tilsynsansvaret i Søreidehallen fra mandag 19. august 2019.

Dette er tenkt løst på dugnad. Alle grener i Søreide IL er invitert til å delta. Vi gir kr. 5.000 til lagskassen etter endt vaktuke.

Se nærmere info i vedlegget.

Meld lagets interesse på tilsyn@soreideil.no


Les mer

Dana-sølv til Søreide!

Publisert: 04.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer våre G2006 med sølv i Dana Cup! Med sprudlende offensiv fotball stoppet det ikke før i finalen mot akademilaget Cantolao fra Peru.


Les mer

God stemning på årsmøtet :))

Publisert: 24.03.2019

Steinar Holst og Cecilie Holm er klar for en ny periode som hhv. styreleder og nestleder det kommende året. På årsmøtet nylig ble også Paal Lysaker (innebandy), Thomas Myhrvold (håndball) og Knut Eliassen (fotball) klappet inn til styreplass for nye perioder.


 

 

 

 

 

  


Les mer

Keepersamling i Søviken!

Publisert: 08.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

Supert initiativ av Roald Sandstad (g2008) som inviterte alle fotballkeeperne på trinnene 2006-2008 til samling i Søviken forleden. Totalt 18 jenter og gutter fikk god veiledning og tips fra Jens Bjørkelund og Chris Sandvik. En stor takk også til Pia og Elise fra j17 som var med som gode hjelpere :))


Ta trenerkurs!

Publisert: 08.10.2017


 

 Vi har mange flinke foreldretrenere i klubben vår. Og noen har også skolert seg på kurs i regi av NFF Hordaland. Men klubben trenger flere trygge voksne med skolering av ulik type. Nå har kretsen lagt ut kurskatalogen for 2017/18 sine nettsider. Husk at klubben etter søknad dekker kursavgiften for deltakelse :)) Følg linken under for å se hva du kan melde deg på: https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2017/kurskatalogen-201718/ 


10 nye fotballdommere!

Publisert: 21.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da er høstens klubbdommerkurs i fotball gjennomført, og 10 nye jenter og gutter er klar for å ta på seg kampoppdrag. Bruk dem! Dommerlisten er nå oppdatert :))


Les mer

Vil du dømme 9'er og 11'er-kamper? Meld deg på rekrutteringsdommerkurs!

Publisert: 07.10.2017

Klubben dekker deltakeravgiften mot at du dømmer 15 kamper i løpet av 2018-sesongen. Meld deg på i dag på NFF Hordaland sine websider.

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/dommer/artikler/2017/velkommen-til-nye-dommerkurs/


Les mer

Barnefotballkvelden tirsdag 31/1 kl. 18-22

Publisert: 14.01.2017

 

 

Utviklingen og endringene innen barnefotballen er store, og det stilles stadig større krav til trenere og laglederes kompetanse. Det er derfor viktig at vi følger med i utviklingen og holder oss oppdatert.

Sportslig utvalg fotball har derfor invitert Inge Heltne fra Hordaland fotballkrets for å gjennomføre den kompetansegivende Barnefotballkvelden.

 

 


Les mer

Dana-bronse til Søreide!

Publisert: 15.08.2017

Dana Cup ble en super opplevelse for alle små og store på våre 4 deltakende lag. Våre yngste sørget for at bronsepokalen ble tatt med hjem til Søreide etter knallsterk innsats mot gode motstandere.


Les mer

Petedalsmyren åpnet

Publisert: 09.06.2016

    

Søreide IL og Gneist inviterte til åpning av Petedalsmyren kunstgressbane onsdag 25. mai 2016. Det ble en flott markering med taler, snorklipping, åpningskamp og is til alle. Styreleder Steinar Holst holdt tale.  


Les mer

Søreide J14: Vinnere av Vinterserien!

Publisert: 13.04.2016

 

Igjen har fotballjentene f. 2002/03 spilt seg frem til en finale og tatt med seg pokalen hjem til Søreide. Etter en thriller av en fotballkamp på Hjellestadbanen mot Kringlebotn/Sædalen/Kalandseid 1 sto våre jenter igjen som vinnere etter straffekonk.
 
Lagene har møttes tidligere i vinter og jentene visste at det ville bli tøft og jevnt. Etter en fin start på kampen tok 14-åringene våre ledelsen ved Bettina Waardal. Spillet bølget frem og tilbake utover i omgangen og tempoet var høyt. Begge lag hadde sine sjanser, men det var litt mot spillets gang at utligningen kom mot slutten av 1. omgang. 1-1 til pause.
 
I 2. omgang styrte våre jenter banespillet og burde nok øket ledelsen. Men som det ofte er i fotball, kom det en kontring og der var Kringlebotn-jentene effektive; 1-2. Våre jenter mistet ikke motet og fortsatte å presse på for scoring og det var helt fortjent da Jenny Steine smalt til fra 20 meter og ballen curlet fint inn i venstre hjørne; 2-2. Etter noen hektiske sluttminutter hvor begge lag hadde gedigne målsjanser ble også dette sluttresultatet.
 
Kampen gikk så til straffespark. To solide redninger fra keeper Charlotte Natland, og sikre straffer fra Kaia Holm, Malene Møgster og Pia Larsen sørget for turneringsseier til Søreide i Vinterserien (nivå 2). Vi gratulerer jentene med pokalen og ønsker lykke til i 1. divisjon og Adidas cup utover våren.